Raşitizm Nedir? Hangi Vitaminin Eksikliğinde Ortaya Çıkar?

D vitamini eksikliği sebebiyle ortaya çıkan raşitizm, özellikle bebeklerde ve çocuklarda oldukça sık rastlanan bir hastalık olup vücudu fiziksel gelişim yönünden etkisi altına alır.

Raşitizm ve Vitamin Eksikliği

Özellikle bebeklerde ve çocuklarda sık rastlanan bir hastalık olan raşitizm en genel ifadeyle; kol, bacak, bel ve omurga bölgelerindeki kemiklerde biçimsel bozukluklar görülmesi hali olarak tanımlanabilir. 

Raşitizm hastalığının temel nedeni; D vitamini eksikliğidir. Dolayısıyla “Raşitizm hangi vitamin eksikliğinde görülür ?” sorusunun yanıtına kesin bir şekilde D vitamini eksikliğinde görülür yanıtını vermek mümkündür. 

Hastalığın temel nedeninin D vitamini olduğunu göz önünde bulundurarak, raşitizm ile ilgili detaylara değinmeden önce D vitamininin vücut sistemleri içerisindeki rolünden bahsetmek ve D vitaminiyle ilgili genel bilgiler vermek gerekir. 

Vücut sistemlerinin devamlılığı noktasında birçok farklı kritik rolü üstlenen D vitamininin temel görevlerini şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • Kalp ritminin düzenlenmesine katkı sağlar.
 • Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve denetler.
 • Kan pıhtılaşmasını düzenler.
 • Sindirim sistemindeki kalsiyum emilimini arttırarak, kemik ve diş gelişimine katkı sağlar. Bu özelliği ile D vitaminin özellikle çocuklar ve bebekler için ne denli öneme sahip olduğunu görmek mümkündür.
 • Kalsiyum ve fosfor minerallerinin aktif taşımasını hızlandırarak, kaslardaki zayıflamanın önüne geçer.
 • Damarlardaki kan basıncının ve pankreas hormon salgısının düzenli bir hal almasında rol alır.

Görüldüğü üzere D vitamini, vücut sistemlerinin sürekliliği noktasında farklı birçok görev tanımı ile karşımıza çıkar.

Genel itibariyle bakıldığında ise temel görevinin; kalsiyum ve fosfor emilimini arttırmak olduğu söylenebilir. Öyle ki vitaminin eksikliği durumunda yetişkin bireylerde osteoporoz hastalığı, meme, rahim ve bağırsak kanserleri görülme riskinin arttığı, kliniksel araştırmalar ile ispatlanmış ve uzmanların tümü tarafından kabul görmüş bir görüştür.

Vitaminin eksikliğini hayli hissedecek olan, diğer bir ifadeyle vitamin eksikliği noktasında üst düzey dikkate sahip olması gereken gruplar;

 • Bebekler, çocuklar ve 50 yaş üzeri bireyler.
 • Karaciğer ve mide sistemlerinde sorun yaşayanlar.
 • İş ya da aile hayatını güneş görmeyen bir ortamda sürdürenler.
 • Kronik bir şekilde kas ve kemik ağrısı şikayeti içerisinde olanlar.

şeklinde sıralanabilir.

Özellikle kemik ve kas ağrısı şikayetleri kesinlikle dikkate alınması gereken semptomlar olup, yalnızca vitamin eksikliği değil, birçok farklı hastalığın da ifade şekli olabilme potansiyeline sahiptir.

Raşitizm Belirtileri ve D Vitamini Eksikliği

Hastalığın temel nedeninin vitamin eksikliği olduğu göz önünde bulundurulursa; semptomların da bu çerçeve etrafında gelişeceği ve vitaminin vücut sistemlerindeki görevlerinin aksamasının raşitizmin semptomları içerisinde büyük ölçekli yer tuttuğunu daha kolay algılamak mümkündür.

 Raşitizm belirtileri noktasında üzerinde durulması gereken ilk kısım; semptomların hastanın yaşına göre değişkenlik gösterebileceğidir. 12 ayının tamamlamış bebeklerde ortaya çıkan ani huysuzluk ve havale benzeri semptomların arkasında yatan temel nokta; kalsiyum ve fosfor minerallerinin eksikliğidir.

D vitamini eksikliği etrafından gelişen raşitizm semptomlarını şu şekilde detaylandırmak mümkündür;

 • Bebeklerde emekleme ve yürüme süresinin yaşıtlarına kıyasla daha uzun olması.
 • Kasların güçsüz ve çelimsiz bir yapıya sahip olması ile birlikte şiş görünümlü bir karna sahip olmaları.
 • Kemiklerdeki kalsiyum minerali birikiminin düşük seviyelerde kalmasına bağlı olarak el ve ayak bileklerinin olağan dışından genişliği sahip olması, göğüs kafesinin alt bölgesinde çökme olması, dişlerin geç çıkması ve çabuk çürüyerek dökülmesi ile yürüme sonrasında sık rastlanan eğri bacaklar.
 • Kansızlık, kabız ya da ishal durumu, sebepsiz huzursuzluk halleri.

Burada özellikle kemik gelişimindeki ve dişlerdeki problemlere ayrı bir parantez açmak gerekir. Bir önceki paragraflarda da ifade edildiği gibi D vitaminin temel görevi kalsiyum ve fosfor emilim miktarını arttırarak vücut kas-iskelet sisteminin kuvvetlendirilmesidir. Dolayısıyla bu vitaminin eksikliğinde ortaya çıkacak problemlerin başında kemik ve diş yapısını ilgilendiren sorunlar gelir. Bu bağlamda vitaminin eksikliğinin ortaya çıkartacağı sorunlar noktasında yetkin düzeyde bilgi sahibi olan bireylerin, erken dönemde raşitizm tanısı koyulmasına sağlayacağı katkı açık bir şekilde ortadadır.

Raşitizm semptomlarıyla ilgili unutulmaması gereken bir nokta; fiziksel problemlere yol açtığı ve bilhassa bebeklerde zeka gelişimini etkilemediğidir.Makale Değerlendiriniz: 1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız
Loading...

© 2024 – Vitaminler ve Mineraller. Tüm Hakkı Saklıdır.