Folik Asidin Eksikliği Gebe Kalmaya Engel Olabilir

Folik asit, vücudumuzda kırmızı kan hücrelerinin yapımı için gerekli bir vitamindir. Bu vitamin gebelik planlaması sırasında eksikse tamamlanmalı, gebelik süresince de kullanılmalıdır.

Folik Asit Eksikliği Gebeliği Nasıl Etkiler?

Folik asit, vücutta yeni hücreleri yapması için gerekli olan ve vücut genetiğinde bulunan DNA – RNA sentezinin yapımında rol alan bir vitamindir. Folik asidin vücuttaki eksikliklerinde, n=23 kromozom yapısına sahip yumurta hücrelerinin üretiminde sorunlar oluşabilmektedir. Kromozom anomalisine sahip yumurtalar, döllenmek için elverişli olmamasından dolayı kadın hamile kalamaz. Hamile kalsa bile ya düşük doğum ile sonuçlanır ya da bebek anomalili olarak dünyaya gelir. 

Gebelik öncesi ve sonrası düzenli kontrol gerektirir.

Sinir sistemi üzerindeki etkisinden dolayı da kadının hamile kalmadan önce mutlaka vitamin düzeyine bakılmalı ve eksikliğinde vitamin takviyesi yapılmalıdır. Doktorun kan değerlerine göre vereceği tedavi hamilelik öncesinde ve hamilelikte düzenli olarak kullanılmalıdır. Sağlıklı bir gebelik geçirmek, doğum yapmak ve nesiller dünyaya getirmek için folik asit takviyesi şarttır. 

Folik Asit Eksikliği Gebeliği Engelleyebilir!

Genetik yapıların üretiminde rol oynayan Folik Asit, gen aktarımında rol oynayan kadınlarda yumurta hücreleri, erkeklerde ise sperm hücreleri için gereklidir. Yumurta ve sperm hücrelerinde meydana gelecek kromozom bozuklukları gebelik için engeldir. 

Hamile kalamamaya yol açan bu vitamin eksikliğinde ikinci unsur ise kırmızı kan hücrelerinin üretilememesidir. Kırmızı kan hücreleri, üzerinde oksijen taşıyarak dokuların daha sağlıklı beslenmesini sağlamaktadır. Kırmızı kan hücrelerinin eksik olması durumunda dokulara gidebilecek oksijen miktarı azalır ve dokular beslenemez. Oksijenlenemeyen doku ise beklenen performansı gösteremeyerek kendisinden beklenen işlevi tam anlamı ile yerine getiremez. Yani yumurtalıkların doğru oksijen alamamasından dolayı sağlıklı yumurtalar üretemeyebilir ya da üretilen yumurtaları döllenmek için yeterince büyütemeyebilir. 

Gebelikte Folik Asit Eksikliği

Gebelik planlamalarından önce mutlaka kadınlarda vitamin düzeylerine bakılıp folik asit eksikliği var ise tedavisi gerekmektedir. Böylece gebelik planlamasının başarı şansı arttırılmış olur. Folik Asit tedavisi, kadının hamile kalmasından sonrasında da devam etmektedir. Bebeğin sinirsel gelişim için elzem olan Folik asit, annenin karnındaki bebekte Spinra Bfida sorununa engel olmaktadır.

Bebeğin anne karnında sinirsel gelişimi 1. ayın sonlarına tekabül ettiği düşünüldüğünde, anne bebeğinin sinirsel bozukluğu olmaması için folik asit takviyesi alması gerekir. Gebelik düşünen kadınların mutlaka bir kadın doğum doktoru ile görüşüp uygun tedavisi başlanmalı ve takvime göre ilişki yaşanmalıdır. 

Gebelik boyunca doktorun reçete ettiği vitamin ve mineral takviyeleri alınmalıdır.

Ayrıca gebelikte annenin içerisinde bir canlı büyütmesinden dolayı da kan değerlerinden düşüşler yaşanabilmektedir. Bu düşüşler annenin hayat kalitesini etkilemekte ve anne adayı kendisini sürekli olarak yorgun, uykulu, halsiz hissedebilmektedir. Özellikle kan değerlerinde kırmızı kan hücrelerinde ve demir mineralinde yaşanan düşüşten dolayı, annenin kan değerleri yakından takip edilmeli ve gerekli tedavi uygulanmalıdır. Kırmızı kan hücresinin üretiminde rol oynayan folit asit, demir minerali ile birleştirilmiş ve gebelikte kullanılabilecek ilaçlar piyasada mevcuttur. 

Gebelikte Folik Asidin Eksik Olması Nelere Yol Açar?

Planlanmadan yaşanan gebeliklerde, gebeliğin görülmesinden itibaren mutlaka anne ve bebek için folik asit takviyesine başlanması gerekmektedir. Günlük olarak tüketilen yiyeceklerden karşılanabilse de annelerin direkt olarak 400 mcg / gün olarak folik asit almaları gerekmektedir. 

Folik asit eksikliği şunlara yol açmaktadır:

  • Eritrosit hücrelerinin yapımı: Vücutta oksijen taşımakta görevli olan alyuvarlar, folik asit ile kontrollü bir şekilde çoğaltılır. Dokuların daha sağlıklı beslenmesi ve oksijenlenmesi yapılamazsa eğer doku kendisinden beklenen performansı yerine getiremez. 
  • Merkezi Sinir sistemi üzerinde etkili: Gebeliğin 1. ayında başlayan bebeğin sinirsel gelişimi, annenin yeterli düzeyde folik asidi olamamasından dolayı sağlıklı bir şekilde gelişemez ve Spina Bfida denilen sinirsel doğum anomalisi ortaya çıkan. Bebekte görülen bu sorun, bebeğin belli bir yaşa gelince ameliyat ile tedavi şansı olabilir. Bebeklerde büyük soruna yol açan bu eksikliğin olmaması için annenin hamileliği boyunca folit asit vitamini kullanması gerekmektedir.
  • Kalp hastalıklarına karşı bariyer olan bu vitamin, annenin gebelikte bebeğine kan iletmek için kalbinin bir miktar hızlı atması sonucu yorulmaları da engellemektedir. 

Gebelikte Folik Asit Kullanım Şekli

Gebelik öncesinde kan tahlillerinde vitamin eksikliği var ise mutlaka tedaviye başlanmalıdır. Gebe kaldıktan sonra günlük doz 400 Mcg’dir. Bu durumda anne adaylarının sağlıklı bir gebelik geçirip sağlıklı nesillerin dünyaya gelmesi için Folik asit kullanımı şarttır. 

Sağlıklı nesiller için önce Folik Asit

Ülkelerin geliştirmiş olduğu politikalarda ana-çocuk ölümlerinin önüne geçmek ve sağlıklı nesillerin dünyaya gelmesini sağlamak amacı ile gebe izlemeleri ebeler ve aile hekimleri tarafından yapılmaktadır. Gerekli olan ilaçların temin edilmesi ve aşılarının düzenli olarak yapılması için geliştirilen bu sistem, anne adaylarının gebelikten doğuma kadar ve hatta doğumdan sonra bebeğin tüm aşılarına kadar takip etmektedir. Makale Değerlendiriniz: 1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız
Loading...

© 2024 – Vitaminler ve Mineraller. Tüm Hakkı Saklıdır.