Bebeklerde B12 Eksikliği Nedir, Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Bebeklerde meydana gelen B12 eksikliklerinin tedavi edilebilmesi adına öncelikli olarak sorunun ana nedeninin bulunması gerekir. Bu sayede tedavi süreci başlar.

Eksikliği

Bebeklerde ve çocuklarda B12 vitamini eksikliği sorunu kendini genellikle gelişimsel gecikmeler, farklılaşan bir büyüme eğrisi, anoreksiya, sinirlilik, nörolojik sorunlar ve güçsüzlük gibi spesifik olmayan belirtilerle gösterir.  Nörolojik semptomlarla birlikte ya da gelişimsel gecikmelerle kombinasyon halinde farklılaşan bir büyüme eğrisi durumunda, bir B12 vitamini eksikliği düşünülmelidir. Yaşamın ilk senesinde B12 vitamini düzeyi hamilelik esnasında B12 vitamininin ne kadar mevcut olduğuna bağlıdır. Annenin bu vitamini ne kadar var olduğuna ve ne kadar vücudundan olduğuna göre değişir. Tipik olarak, yeni doğmuş bir bebeğin karaciğerde 25 ųg vitamin B12, daha sonraki alım miktarı yetersiz olsa bile, yaşamın ilk yılı için yeterli olan bir miktarı vardır. Vitamin eksikliği olan annelerde ciddi şekilde sorunlar oluşmaya başlar. Bu zaten 3 ile 4 aylıkken belirgin hale gelir. Yaşamın ilk zamanlarından bu vitaminin eksikliği merkezi sinir sisteminin işlevini azaltabilir. Vitamin eksikliği olan bebeklerde ciddi klinik semptomlar ve nörolojik bozulma tanımlanır. Hafif bir eksikliğin bile zaten zararlı etkileri olabilmektedir. Normal vitamin B12 serum değerleriyle, megaloblastik anemi veya nöropatinin klasik özellikleri olmaksızın azalmış bir vitamin B12 durumu olabilir. Eksikliği ve B12 vitamini ile yeterli tedaviyi zamanında tespit etmek, ciddi ve onarılamaz hasarı önleyebilir. Çocuğun gelişimini iyileştirebilir.

Belirtileri

 • Zayıflık
 • Yorgunluk
 • İştahsızlık
 • Büyümedeki gecikme
 • Gelişimsel gecikme ve hatta regresyon
 • Sinirlilik
 • Karıncalanma veya yanma hissi
 • Düşük kas tonusu
 • Azaltılmış dokunma hissi
 • Nöbetlerin oluşması
 • Kas kontrolünün olmaması
 • Felç belirtilerinin oluşması
 • İstemsiz hareketlerin oluşması
 • Konsantrasyon problemleri
 • Hafıza bozukluklarının meydana gelmesi
 • Kişilik değişikliklerinin oluşması
 • Depresyon
 • Makrositoz
 • Anemi
 • Hipersegmente nötrofiller (beyaz kan hücrelerinin türü)
 • Lökopeni (düşük beyaz kan hücresi sayısı)
 • Trombositopeni (düşük kan trombosit sayısı)
 • Cildin hiperpigmentasyonu
 • Kusma ile mide bulantıları
 • İshal veya bağırsak semptomlarının gelişmesi
 • Sarılık
 • Baş ağrısı

Nedenleri

 • Sadece anne sütü ile beslenen B12 eksikliği olan bebeklerde eksiklik durumu gelişebilir. Tipik olarak 4 ile 6 aylıktan itibaren görülmeye başlar.
 • Malabsorpsiyon nedenleri şunlardır, parazitler, bakteriyel aşırı büyüme, tropikal ladin, muhtemelen inflamatuar bağırsak hastalığı, ileal rezeksiyon, ilaç alımları
 • Vegan / vejeteryan diyet, düşük alımların olması nedeniyle
 • Pernisiyöz anemi, otoimmün atrofik gastrit intrinsik faktör kaybına neden olur.
 • Nadir metabolik bozukluklar

 Yaşa Göre Nedenleri

 • Doğum ile 6 ay, anne eksikliği, özellikle metabolik rahatsızlıklar ve nörolojik özellikler varsa metabolik nedenler
 • 6 ay ile orta çocukluk dönemi,  beslenme yetersizliği, anne yetersizliği, anne sütü ile beslenen bebeklerde yetersizlik, malabsorpsiyon 
 • Orta çocukluktan ile ileri dönem, pernisiyöz anemi, gastrit, malabsorpsiyon, ilaç tedavisi

Özellikle durumu kötü olan ülkelerde sık şekilde meydana gelen bir sorundur. Sorunun asıl kaynağı yetersiz şekilde beslenmeden kaynaklanır. Bebeklik döneminde anne sütünün önemi bulunurken, ilerleyen dönemlerde düzenli ve dengeli beslenmenin var olması gerekir.

Uykusuzluk

B12 eksikliği olan bebeklerde uyku ile alakalı sorunlar sık şekilde meydana gelir. Özellikle gece uykularında uykusuzluk sorunun yaşanması olası bir durumdur. Bu sorunun ortadan kaldırılması adına tedavi gereklidir. Vitaminin takviyesi bebeklere uzman kontrolünde verilir. Gerekli olan referans aralığına ulaştığı zaman takviyesi bırakılır. Bunun için zaman ve tedavi sürecini aksatmamak gerekir.

Tedavi

Tedavi süreci eksikliğin nedenine bağlı olarak değişim gösterir. Yetersizlik hafif ve asemptomatik ise, diyet ayarlaması ya da altta yatan nedenin ortadan kaldırılması ve iyi bir destek yeterli olabilir. Yalnız çoğu zaman neden kaldırılamaz ve B12 vitamini enjeksiyonları ile kalıcı tedavi gerekli olur. Semptomlar durumunda, kalıcı hasarı önlemek için B12 vitamini enjeksiyonları ile acil tedavi gerekir. Metabolik bozukluklar ve B12 bağlayıcı proteinlerin eksikliği olan çocuklar genelde yüksek dozlarda B12 vitamini ve ayrıca ek tedavi yöntemleri gerektirmektedir. 1 günlük B12 vitamini enjeksiyonlarının (1000 μg) bir hafta boyunca, daha sonra da (muhtemelen) bir hafta boyunca her hafta tekrarlanması ve ardından da bir bakım dozu uygulanması önerilir. Gençler için yetişkin tedavisi takip edilebilir. Semptomlar tedavi esnasında belirleyici öneme sahiptir. Enjeksiyonun uygulanmasından sonra tedavinin etkinliği serum B12 seviyeleri ile ölçülemez. Çünkü nakil proteinleri tamamen doymuş olsa bile, bu aslında hücrelerde ne kadar B12 olduğunu gösterir. Tedavi çoğu hastada dramatik iyileşmelere yol açabilse de, bazı kalıcı nörolojik hasarlar olabilir. Uzun dönem prognoz, eksikliğin ciddiyeti ve süresine bağlı gibi görünmektedir. Bu da erken tanı ve yeterli tedavi ihtiyacını açıkça vurgulamaktadır.

Tedavi sürecine alınan bebekler ve çocukların anne ile babaların düzenli olarak kontrollere gitmeleri, ilaçları ve vitamin takviyelerinin düzenli şekilde kullanması gerekir.Makale Değerlendiriniz: 1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız
Loading...

© 2024 – Vitaminler ve Mineraller. Tüm Hakkı Saklıdır.